IRB5400-02

 • 轴数:6
 • 最大载重:15 公斤
 • 垂直可达距离:1200毫米
 • 水平可达距离:1620毫米
 • 重复精度:±0.15毫米
 • 机器人重量:790kg
 • 安装:地面安装

附加机器人信息

机器人运动范围

 • 轴1:±300°
 • 轴2:±160°
 • 轴3:±150°
 • 轴4:±unl°
 • 轴5:±unl°
 • 轴6:±920°

应用

 • 物料搬运
 • 涂装自动化
 • 机器人喷涂
   

 

机器人控制器

 

S4P+

 

机器人运动速度

 • 轴1:137 °/ 秒
 • 轴2:137 °/ 秒
 • 轴3:137 °/ 秒
 • 轴4:440 °/ 秒
 • 轴5:430 °/ 秒
 • 轴6:600 °/ 秒

询问报价